Türkçe Greek

 
 
 
 
Muhasebe
Büromuz muhasebe ve vergi danışmanlığı alanında bireylere hizmetler sunmakla birlikte firmalara da yasal formlar çerçevesinde danışmanlık yapmaktadır.
DETAY
   
Ticari Müşavirlik
Yunanistan ile çalışmak isteyen firmalara ticari yazışma desteği, kontak kurma, ithalat ve ihracat pazar araştırması. Oturum ve çalışma izni girişimleri.
DETAY
   
Danışmanlık
Yunanistan'ı resmi organizasyonlar için ziyaret etmek isteyen şahıslara ve resmi işlerin takibi yapılması hususunda her türlü danışmanlık hizmeti vermektir.
DETAY
   
Önemli Bilgi & Adresler
Yunanistan ile ilgili pazar araştırmalarının yanı sıra ülke içerisinde ulaşmanız gereken T.C. temsilciliklerinin adresleri ve telefon numaraları.
DETAY
   
 
 
 
Muhasebe & Mali Müşavirlik
Büromuz, ekonomik, mali, muhasebe ve vergi danışmanlığı alanında bireylere (çalışan, emekli, işletme sahibi) hizmetler sunmakla birlikte firmalara da yasal formlar çerçevesinde danışmanlık yapmaktadır.
Muhasebe Hizmetleri
- Tüm Kategorilerde Defter Tutma
- İşletme Kurma, Transfer Etme, Son Verme
- Muhasebe ve Organizasyon Planlaması
- Bilgisayarlı Muhasebe Destek Sistemi

Vergi Hizmetleri
- Her Türlü Vergi Beyanında Bulunma
-Taşınmaz Bildirimi
- Geçici ve Son Beyanlar
- KDV Takibi
- Şirketler Muhasebesi ve Vergi Takibi
- Vergi Danışmanlığı
İstihdam & Sigorta
- İşe Alma-Çıkarma
- Tamamlayıcı Hizmetler, IKA, OGA, OAED,
- OAEE Başvuru Formları

Bireysel Hizmetler
- Gelir Vergisi Beyanı (E1)
- Taşınmaz Gelirleri (E2)
- Taşınmaz Beyanı (E9)
- E.T.A.K. Takibi

Diğer Hizmet ve Organizasyonlar
Yeni İşletme ve Meslekler için Sübvansiyon ve OAED'ten Sağlanan Hibelerin Takibi
Untitled Document
Database ile bağlantı kurulamadı!!